JERSEY COLORS

Black-White Columbia-White Dark Green-White Gold-White
       
Maroon-White Navy-White Orange-White Purple-White
       
Red-White Royal-White Vegas-White